les postres

les postres

Les postres. De postrerum. I de post. És a dir, allò que arriba en darrer lloc. Ja se sap: dulcis in fundo.

Anuncis