el finit dins l’infinit, l’infinit dins del finit


/rellotge de sorra/

<<La veritat de la vida és que Brahman no és pas diferent d’atman, la força espiritual del nostre interior, el que podríeu anomenar l’ànima. L’ànima individual toca l’ànima mundial de la manera que un pou s’estén cap a l’aigua de beure. Allò que sosté l’univers més enllà de pensament i llenguatge, i allò que hi ha en el nucli de nosaltres i es debat per expressar-se, és la mateixa cosa.
El finit dins l’infinit, l’infinit dins del finit.>>

/Història de Pi. Yann Martel. Pàgina 74/