naufragi


/naufragi/

<<Ser un nàufrag és ser un punt perpètuament al centre d’un cercle>>

/Història de Pi. Yann Martel. Pàgina 292/