per un mateix

<< (….) perquè la llibertat i la independència comencen per un mateix.>>

/Albert Pont. Delenda est Hispania. Pàg. 15/