ales

<<Òrgan parell d’os, carn i plomes que utilitzen alguns animals per volar. Mitjà de transport preferit de les emocions més elevades.>>

/Receptes de pluja i sucre. Eva Manzano i Mónica Gutiérrez Serna. Pàgina 14. Caus de les emocions/