never let me go


/never let me go/

Fins i tot llavors, vaig adonar-me que no tenia sentit, que aquella interpretació meva no s’adeia a la resta de la lletra de la cançó. Però allò no era un problema per a mi. La cançó em donava la raó i jo solia escoltar-la una vegada i una altra, sola, sempre que en tenia l’oportunitat.

Never let me go. No em deixis marxar mai.

<<Even at the time, I realised this couldn’t be right, that this interpretation didn’t fit with the rest of the lyrics. But that wasn’t an issue with me. The song was about what I said, and I used to listen to it again and again, on my own, whenever I got the chance.>>

/Kazuo Ishiguro, Never let me go/

Anuncis